• Ne Söylediğin Değil Nasıl Söylediğindir

    Uyku sersemi tabircibaşı yanına gelince, padişah düşünü anlatıp sorar:

    "Tabircibaşı, bu rüya hayır mıdır, şer midir? Neye işarettir, hele bir söyle."

    Tabircibaşı biraz düşünür; sonra . utana sıkıla:
    "Şerdir, Padişahım" der.


    Fotoğraf: 2 / 7